• Default
  • Title
  • Date
  • Random

Невен ООД - Вашият бизнес партньор за България

При реализирането на бизнес проекти, основна роля играят познаването на пазара, бързината на действие и възможностите за влияние и оптимизиране на отделни фактори.

Невен ООД предлага следните консултантски услуги:

Проучване, с цел оценка на техническа възможност и икономическа целесъобразност

Избор на обект или подходящ терен по предварително зададени критерии

Водене на преговори

Организация на работата с фирми и институции

Презентиране на възможности за финансиране и цялостно изготвяне на проекти по европейски програми


Използвайки 25-годишния си опит Невен ООД се ангажира с ефективната реализация на предприемачески интереси в България.

Ако искате да инвестирате в дадена област, да намерите надеждни партньори, клиенти или доставчици, да откриете фирма или клон в България – ние сме Вашия компетентен партньор.