ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


Изготвяне на цялостни енергийни обследвания и технически проекти на сгради и производствени предприятия

Фирмата разполага с 4-ри екипа висококвалифицирани специалисти ( топлоинженери, строителни инженери, електроинженери и икономисти ) с дългогодишен опит в областта на енергийната ефективност, които са акредитирани в Агенция по енергийна ефективност.

Всеки един от екипа е бил на обучение в Германия и може да ви предложи енергийно ефективни решения, които да намалят разходите ви за електричество, отопление, охлаждане и осветление до 100% .


Ние можем да ви предложим следните услуги:

1. Енергийни и финансови анализи

2. Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране на проекти за енергийна ефективност;

3. Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране от структурните фондове на ЕС;

4. Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност

5. Сертифициране

6. Паспортизация на сгради

7. Обследване на съществуващи и нови сгради по енергийна ефективност

8. Обследване на промишлени системи по енергийна ефективност

9. Енергиен мениджмънт

10. Конструктивни обследвания на сгради

11. Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и строителството

12. Архитектурно заснемане