• Default
  • Title
  • Date
  • Random
  • Изготвяне на цялостни енергийни обследвания и технически проекти на сгради и производствени предприятия
  • Търговия на едро с хранителни продукти; Търговия на едро с метални опаковки, бои, лакове, грундове, лепила и мн.…
  • Резервоари и съдове под налягане, стоманени конструкции, механично обработени детайли, ламаринени консерви, аерозоли …
  • Изготвяне на цялостна строителна техническа документация, строителство на еднофамилни къщи, хотели, хипермаркети ...